Tietosuojarekisteri

Rekisterinpitäjä:

Noosa Tuote

Vihiluodontie 13

90460 OULUNSALO

www.madebynoosa.fi

info@madebynoosa.fi

Y-tunnus 2794286-6

Rekisterin nimi:

Noosa Tuote asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymävuosi sekä tilaustiedot ja -ehdot.

Tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden myötä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

Tietojen luovuttaminen:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Noosa Tuotteen käytössä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytysaika:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten

toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden

hoitamiseksi.

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Markku Kärkkäinen
markku@madebynoosa.fi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Henkilöllö on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme info@madebynoosa.fi

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

Noosa tuotteen / tietosuojasta vastaava yrityksen vastuuhenkilö Markku Kärkkäinen tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.